قالب های شات اسکین

قالبی جدید

عشق

آدم را به جاهای ناشناخته می برد

مثلا

به ایستگاه های متروک

به خلوت زنگ زده ی واگن ها

به شهری که

فقط آن را در خواب دیده...

وقتی عاشق شدی

ادامه ی این شعر را

تو خواهی نوشت... 

| چهارشنبه یکم دی 1389 | 19:47 | شات اسکین|

چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد

وهیچ نیمه ای

این نیمه را تمام نکرد

| دوشنبه یکم آذر 1389 | 19:46 | شات اسکین|

در کودکی همیشه گمان می کردم

پایان خاک

آن جاست

نزدیک آسمان

و اگر چند روزی خاک را طی کنم

به انتهای زمین می رسم.

 

امروز

احساس می کنم

بر پرتگاه زمین ایستاده ام.

این راه دور را به چه هنگامی آمدم

| شنبه یکم آبان 1389 | 19:46 | شات اسکین| |

Design By : shotSkin.com